Baarn

-Astoria

-Kasteel van Antwerpen

-de Pool

(Soester Courant, 8 sept. 1967)

-Pekingtuin

26 aug. 1967 (Soester Courant)

-Tomatuva