Privacy & Disclaimer

Het Gooisch Poparchief is een particulier initiatief zonder winstoogmerk.

Persoonsgegevens (e-mail adressen, telefoonnummers, overige contactinformatie), die aan het Gooisch Poparchief worden overhandigd, zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze gegevens zullen niet voor enig ander doel worden gebruikt en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Ze worden niet aan anderen ter beschikking gesteld.

Hoewel het Gooisch Poparchief zijn best doet om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheid van de informatie op deze website. Het Gooisch Poparchief aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door foutieve of onvolledige vermelding op deze website of door misbruik van deze website.  

Mocht iemand bezwaar willen maken tegen plaatsing van foto’s, dan graag contact opnemen met de redactie.

Overname van gegevens, foto’s en ander beeldmateriaal is uitsluitend toegestaan met bronvermelding.