Nardinc

Op zaterdag 21 augustus 1965 opende de Jeugdraad voor de vesting Naarden in het Hof van Holland een eigen jeugdsoos: Nardinc Sociëteit

(uit: Naarder Koerier, 19 aug. 1965)
Agenda van Nardinc (sept.1968)

In 1969 verhuisde Nardinc naar een nieuwe locatie: de Promerskazerne. Op zaterdag 1 maart werd met een optreden van Blues Dimension de danszaal ‘Promersje’ in het nieuwe centrum in gebruik genomen. Er kwamen 350 jongeren op af.

De eerste avond in de Promerskazerne (1 maart 1969)

De officiële opening vond plaats op 30 augustus 1969.

Agenda van Nardinc (aug.1970)