De Merels

Gooisch kinderkoor, verbonden aan de VARA. In de beginjaren stond het onder leiding van Leida Hulscher. Vanaf 1960 werd Lo v. d. Werf de vaste dirigent van het koor.