Gooiland Kwartet

Het Gooiland Kwartet met zangeres Connie van Solingen stond onder leiding van Hans Alberts.